James Campbell of Kintail

James Campbell

Release Date:

2010/04/01

Record Label:

Greentrax Recordings Limited

  1. $12.49
Track NumberTrack TitleTrack LengthTrack Price/Buy Link
1

Iseabail Nic Aoidh

3:44
2

Ho Ro Gum B'eibhinn Leam

2:33
3

Tha Mi Tinn, Tinn, Tinn

1:53
4

Latha Inbhir Lochaidh

2:50
5

A Nighean Donn na Buaile

3:38
6

Moch sa Mhadainn Is Mi Dusgadh

2:34
7

Dean Cadalan Samhach a Chuilein mo Ruin

3:04
8

Tha Bainne aig na Caoraich Uile

1:10
9

Oran don Ghunna

2:34
10

Cumha do Iain Garbh MacGille Chaluim

3:36
11

Tha Mi Sgith 'an Fhogar Seo

3:44
12

Taladh Choinnich Oig

2:34
13

Gur Muladach a Ta Mi

0:56
14

Oran don Eideadh Ghaidhealach

2:54
15

Hugaibh air Fear Donn a Bhealaich

3:40
16

O Chan Eil Mulad Oirnn

2:09
17

Cumha Mhic an Toisich

1:21
18

Cumha Chailein Ghlinn Iubhair

3:24
Duration:
48:18
Genres:
Folk
℗ 2010 Greentrax Recordings Limited
© 2010 Greentrax Recordings Limited

Also by James Campbell